Комбинација од кељ и дански тип на зелка, овој тип зелка има стабилен пораст на поле, со многу добра толеранција на ниски температури и стресни услови кои се јавуваат во текот на зимата. Главите се униформни, округли, со средно компактна внатрешна структура и убава зелена боја. Се препорачува за свежа употреба, за одгледување во зима. Средна големина на главица од 3-3,5 кг. берба почеток на април.

Вегетација од пресадување во денови
200