Зимска зелка, хибрид, комбинација од кељ и дански тип зелка. Погоден за зимско производство. Растението е бујно, со округли главици, свежо зелена боја на површинските листови, а светло зелена боја во внатрешноста на главицата. Се препорачува за свежа употреба. просечна тежина од 2-3 кг. Сеидба од крајот на јуни-јули, пресадување јули-август. Берба од почетокот на април.

Вегетација од пресадување во денови
185