Хибриден праз бугарски тип наменет за рано летно и есенско производство. Се одликува со одлична воедначеност и многу висок принос. Долгнавесто стебло, силни лисја, прави, со светло зелена боја и лесен за чистење. Наменет за свежа употреба и индустрија. добро поднесува напад од трипси. Средно отпорен на рѓа.

Вегетација од сеидба во денови
100
Должина на интернодија
35-40
IR Средна резистентност
Pa