Сорта бугарски тип на праз за рано летно производство. Долго бело стебло и свежо зелена боја на листот

Вегетација од сеидба во денови
75
Должина на интернодија
35-40
IR Средна резистентност
Ap