Морков со силен и здрав лист, воедначен и висок принос. Поднесува различни типови почви и клими, сигурен во одгледувањето. Толерантен на процветување. Силен спој на лист и корен го прави погоден за механизирана берба, погоден за долго складирање.

Вегетација од сеидба во денови
116
IR Средна резистентност
Ad / Ar / Cc

Usage