Стандард во најрано производство на морков. Може да се одгледува и во заштитен простор. одличен за продажба во снопови. Брз и силен раст. Мазен корен со исклучителна боја. Високо приносен хибрид.

Вегетација од сеидба во денови
81
Раностасност
Rani
IR Средна резистентност
Ar / Cc / Ps, Pv

Usage