Атрактивна сорта за производство на млад кромид. Високо приносен и многу воедначен. Не формира главица и има прави, здрави листови со интензивно зелена боја. Го задржува квалитет и по долго стоење на поле. Идеален за продажба во везици и погоден за производство од пролет до есен, зима во заштитени простории.

IR Средна резистентност
Foc / Pt